Köinge Vänhemsvägen

Köinge är en ort som ligger tio minuter från Ullared, tjugo minuter från Falkenberg och trettio minuter från Varberg. Platsen lämpar sig såväl för permanentboende som fritidsboende. I byn finns Lantmännen gatukök och Tv affär. Byn andas en positiv atmosfär med stor stolthet. Planer på fiberutbyggnad finns. Tomterna är belägna på en höjd och har perfekta markförhållanden. Väg finns fram till tomtgräns.

VA: Kommunalt Vatten samt avlopp finns att ansluta
Storlek: 1200 m2
Pris: 250 000kr