Vi startade vår verksamhet vid nyårsskiftet 2006-2007. Detta efter att vi upptäckte en brist i tjänsterna vad gäller tomthantering. Vad vi vill göra är att ge kunden valfrihet. Med det menar vi att kunden ska ha rätt att köpa en tomt och ställa vilket hus denna vill där. För att kunden inte ska falla i alla mörka hål som finns med markköp, finns vi som hjälp för de kontakter som kan behövas för att överbrygga trista överraskningar.
Vi har kunskap om hur råmark som inte är avstyckad blir förädlad till färdiga tomter och kan därmed hjälpa markägaren med detta. Med denna tjänst som vi tillhandahåller, ser vi till att markägaren får den hjälp han eller hon behöver utan att ett byggföretag är inblandat vilket innebär att bara det byggföretagets hus får byggas på tomten.

För att vi ska behålla en god service och kunskap om våra objekt, håller vi oss till Halland som upptagningsområde.

Vår förhoppning är att våra tjänster ska fortsätta uppskattas och att vi ska växa till ett företag där markägare automatiskt vänder sig till oss för att kunna få hjälp. Med det betyder det att lediga tomter kommer att finnas som kan säljas oberonde byggföretagen.

En ny samarbetspartner för oss är Gösta Bengtssons Fastihgetsbyrå i Varberg. Gösta står för själva förmedlingen av de tomter som vi fått avstyckade och färdiga till försäljning.